Definitie Nederlands


Demosofie is een neologisme dat bestaat uit “Demos” (mensen) en “Sophia” (wijsheid). Dit neologisme werd voor het eerst geregistreerd in 1990 door Eric Fiorile, auteur van het gelijknamige werk (onuitgegeven), geregistreerd bij het Instituut voor Intellectuele Eigendom in Parijs. In 2004 herschreef hij dit werk en publiceerde het in 2010, bijgewerkt met de hulp van vele vrije denkers uit de hele wereld, in verschillende talen (“Demosophy” in het Engels, “Demosophía” in het Spaans, “Demosofia” in het Italiaans).

Dit boek beschrijft het concept van de demosofie als een maatschappijmodel dat, in plaats van te worden geregeerd door de politieke oligarchie die uit de Republiek is voortgekomen, zou worden geregeerd door de intellectuele elite van het land, zonder enige selectie door de sociale situatie, dus zonder politieke partijen of verkiezingen van leiders.

Dit model zou leiden tot leiders die worden geselecteerd op basis van studies en vervolgens op basis van concurrentie, en die geen andere bevoegdheden hebben dan de richtlijnen van de hoogste autoriteit ten uitvoer te leggen. Het hoogste gezag zou rechtstreeks worden uitgeoefend door het hele volk, vertegenwoordigd door een “Hooggerechtshof” dat bestaat uit 3 tot 500 Fransen die door loting uit de bevolking worden getrokken.

Dit overheidsmodel zou alle vormen van corruptie verbieden, wat de belangen van multinationals zou schaden en zou leiden tot de verrijking van individuen en kleine bedrijven ten nadele van banken en grote ondernemingen.

Het volk zou de “staat” worden die in de plaats komt van een politieke klasse die gedoemd is te verdwijnen. Alle grote bedrijven, grondstoffen en productiebronnen zouden zo onder de directe controle van de bevolking komen te staan, wat zou leiden tot een ineenstorting van de prijzen in alle energiegerelateerde sectoren en een algemeen economisch herstel dat de politieke plundering van de afgelopen vijftig jaar geleidelijk zou compenseren.

Het doel is dat de demosofie een filosofisch basisconcept is voor alle landen, zowel om een einde te maken aan de sociale en economische crisis als om een alternatief te bieden voor de “Nieuwe Wereldorde”.

Het demosofische concept wordt ondersteund door vrije denkers uit alle landen, vooral in wetenschappelijke kringen en in de vrije pers.